Musik som medicin

De allra flesta människor har någon form av relation till musik. Antingen medveten eller omedveten helt enkelt på grund av att musik berör. Människor kan använda sig av musiken på olika sätt för att bearbeta egna känslor och upplevelser, men också för mental såväl som fysisk hälsa. Många kan säkert känna igen sig i hur den lugna musikens toner får en att komma ner i varv och slappna av.

Musikterapi

Inom musikterapin använder man helt enkelt musiken som en slags terapi eller medicin. Själva behandlingen utförs av en så kallad musikterapeut. Att använda musiken på det här sättet för att hela både kropp och själ är inget nytt påfund. Redan de gamla grekerna var medvetna om förhållandet mellan hälsa och musik. Som terapiform nådde den Sverige först på 1970-talet men den första utbildningen inom musikterapi startades i USA på 1940-talet.

Själva terapin karaktäriseras av en interaktiv process mellan musiken, patienten och terapeuten och består oftast av en kombination av receptiv och expressiv musikterapi. Den receptiva terapin går ut på att patienten ifråga lyssnar på olika typer av musik som terapeuten valt ut med tanke på det som behöver behandlas. Därefter får patienten ge uttryck för sina upplevelser av musiken genom att skriva eller måla intrycken. Den expressiva delen av terapin utgörs av att patienten spelar, sjunger eller improviserar för att bearbeta och skapa nya sätt att hantera omvärlden på.

Bra för hälsan

Musik är bra för hälsan och den främsta anledningen till detta verkar vara att den minskar stress. Detta kan vara högst användbart om man försöker sälja fakturor. På detta sätt kan musik hjälpa immunförsvaret att bekämpa infektioner och inflammationer samt ha en positiv inverkan på till exempel depressioner. Musik kan med andra ord få kroppen att läka! Vilken musik man ska lyssna på för att ta del av dessa hälsofrämjande egenskaper spelar överraskande nog ingen större roll, utan huvudsaken är att det handlar om favoritmusiken. Vilken genre det handlar om är ovidkommande i sammanhanget då vissa människor slappnar av till musik som andra finner högst irriterande.

Musikens positiva effekter på humöret är allmänt känt. Musik piggar upp och gör de flesta människor ganska glada. Dessutom tenderar vi att förknippa viss sorts musik med viktiga händelser i våra liv. Musik aktiverar nämligen hela hjärnan vilket ger rent fysiska reaktioner som till exempel påverkar blodtrycket, nervsystemet och våra hormoner. Musik verkar vara något väldigt naturligt för människan som alltid dragits till rytmer och ljudupplevelser av olika slag. Vindens sus i träden och havets vågor mot stranden slår an en ton i oss alla. Inte minst ljudet av det egna hjärtat och hjärtljuden hos ett väntat och älskat barn. Dessa älskade rytmer, toner och ljud som musik består av är samma beståndsdelar som livet självt.