Låtar med budskap

Hur en låt kommer till kan ske på många olika sätt. Vissa låtar och texter producerar i en studio där alla deltagare är samlade. Andra låtar kan ske hemma av en låtskrivare som har bilden klar för sig hur låten skall byggas och komma till. Oavsett hur låten tillkommer så har en stor del av dem en sak gemensamt, det är att låtarna skrivs med ett budskap. Budskapen kan vara helt olika, men någon sorts förmedling är flertalet låtar förmedlade med.

Budskap

Ett budskap kan i princip vara vad som helst, det kan handla om vädret, om naturen, om framtiden eller historia tillbaka i tiden. Det finns ingen som sätter gränser för vad ett budskap är för något. Ett budskap är en förmedlan av något. Genom att lyssna på låtar så går det att finna budskap i flertalet låtar.

Vad en låt vill säga är inte alltid självklart, en text kan vara olika tolkad beroende på vem som läser eller hör den. Det är tolkning i alla texter, alla kopplar orden olika, det är det som gör att det är så speciellt med budskap. När sedan låtskrivaren berättar vad den handlar om, så kan även detta vara på ett annat sätt än vad som har uppfattats. Men med detta finns inget rätt och fel, alla lever med sina egna tankar och upplevelser, det är det som gör det så fantastiskt.

Budskap med kärlek

Ett vanligt budskap eller känsla i låtar är om kärlek. Många låtar är skrivna med olika sorters kärlek i dem. Det kan vara vänskaplig kärlek, kärlek inom familj, kärlek till en partner eller olycklig kärlek. Vilken sorts kärlek det än sjungs om så är det många som kan relatera till låten. Olycklig kärlek har många varit med om, det är ett känsligt ämne och något som är svårt att tala om. Genom att istället finna en känsla i en låt så kan den vara lättare att hantera, det finns en koppling och en kan känna sig mindre ensam i känslan.

Kärlekshyllningar till nära och kära finns också mycket att finna i låtar. Kärlek och tacksamhet förmedlas med låtarna och detta på olika sätt. Även detta ämne går det att relatera till och inte sällan så går det att läsa citat från olika låtar på sociala medier, tillägnat närstående. Att någon citerar en låt eller en text är något som artister tar som en komplimang, detta betyder att låten har uppskattats och att den nått fram. Att till detta få den citerad, att budskap förs vidare, är en enorm hyllning till artisten och låtskrivaren för den aktuella låten. En musiker vill alltid nå ut med sin musik, det behöver ej betyda att de vill ha stor publik utan snarare att de vill att någon lyssnar.