Modern musik

Musik produceras nytt varje dag, och har så även gjorts under lång tid tillbaka. Med detta så finns det väldigt mycket musik på marknaden, i många olika genrer och av tusentals olika artister. Låtar som har producerats för lång tid sedan har kommit åter igen, många är orörda och vissa görs om lite. Att en enda låt kan hålla under så många år, att komma tillbaka igen orörd, det är exempel på riktigt bra och lyckade låtar.

Nya och moderna låtar


Lyssnas det på radio så kommer de allra senaste låtarna fram. Nya låtar görs varje dag, så så gott som dagligen kan nya låtar strömma ur radions högtalare. För många är det dock svårt att lyssna på en låt och tycka den är jättebra vid första lyssningen. Det kan krävas att spela den några gånger för att få en känsla om den är bra eller inte. Detta kan ha med melodin att göra, tonerna behöver fastna och relation till texten behöver skapas.

Ibland kan känslan komma att en ny låt är lik en redan befintlig låt. Då det finns så många låtar så är det ej anmärkningsvärt att det kan finnas låtar som påminner om varandra.