Lugn musik

Det är något visst med lugn musik, det är toner som får en att komma ner i varv, som får en att skingra sina tankar på någonting annat. Lugn musik finns i alla genrer. Även hårdrock finns det låtar som är av lugn karaktär. Flertalet musikband vet att lugna låtar når en stor del av befolkning, därav tar de tillvara på det genom att producera blandade låtar så att det finns chans att de når ut till så många som möjligt.

Lugna toner

Att identifiera sig med låtar är det många människor som gör. Texten på låtarna gör att många kan känna igen sig i det som sägs. Det är mycket låtar om kärlek, om den hopplösa kärleken och längtan. Detta är ett ämne som många är bekanta med, som har varit med om båda delarna av vad kärlek kan ge. Genom att skriva låtar om detta så som många gör så nås de ut till en stor publik. Ofta är det just texterna som många lyssnar till, för att gripa efter en igenkänningsfaktor eller något att relatera till.

Förutom texten så är det melodin och musiken som behöver tilltala publiken. Det är inte alltid alla musikgenrer tilltalar alla, det är mer vanligt att personer fastnar för ett par stycken. Det är här inte texterna det handlar om, utan mer om melodin och genren. En melodi behöver fastna, fastnar melodin så köper publiken låten. En melodi som inte är tilltalande kommer heller ej lyssnaren att fastna för, även om texten är väl skriven.

Sammansättning av låtar


Det är sammantaget inte helt lätt att skriva och producera en låt, därav är det ofta många inblandade i varje låt, just för att var och en skall ansvara för vad de är duktiga på. Bakom varje låt finns det en låtskrivare, som skapar en grundtext till låten. Sedan är det personer som spelar olika instrument, för att försöka få till toner till låten. Redan här behöver texten ofta göras om något, det kan behöva bytas ut till andra ord, andra meningar för att kunna passa instrumenten. Det finns även en producent bakom varje låt, en person som ser till helheten, om det fungerar eller ej, går in och korrigerar ytterligare.

Det är en lång väg till de stora låtarna på professionell nivå. En egenskriven låt hemma behöver inte vara lika regelstyrd, som det ofta är på professionella låtar då de skall kunna spelas på radion exempelvis då det finns regler därifrån att förhålla sig till. Låtar på hög nivå kan också behöva sjungas av en känd artist, har artisten redan en etablerad publik så är det ofta lättare att dessa också framför de nya låtarna, större chans att publiken tar till sig sin artists låt.